Kenen ilmasto?

Kenen ilmasto?

Uusia ratkaisuja etsivä pamfletti tekee selkoa ilmastoneuvottelujen tilasta.

Monien aktivistien ja tutkijoiden mielestä päästökauppa ja hiilimarkkinat eivät ratkaise ilmastonmuutosta, niillä vain kierrätetään riskejä. Maksajiksi joutuvat etenkin kehitysmaiden köyhät ja seuraavat sukupolvet.Jotkut puhuvat ilmastokolonialismista.

Mistä Kööpenhaminan joulukuun 2009 ilmastoneuvotteluissa sovittiin? Mitkä kysymykset jäivät vaille vastausta? Pamfletti arvioi pohjoisen ja etelän vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja pohtii, miten ilmaston ylikuumenemisen voisi estää nykyistä paremmin ja oikeudenmukaisemmin.

Pohjoisen ja etelän suhteet muuttuvat uusien ongelmien myötä, mutta vanhat rakenteet vaikuttavat. Ilmastokriisiä ei voi ratkaista puuttumatta kansainvälisen talouden epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin.

Kenen ilmasto? -pamfletti murtaa mahdollisen ja mahdottoman välisiä rajoja ja piirtää uudenlaisten ratkaisujen kartastoa. Tuttujen kompromissien sijaan teos nostaa esiin joukon uusia näkemyksiä ja ehdotuksia.

JAA TÄMÄ

Lue myös nämä