Noam Chomsky

Yhdysvaltojen tunnetuin toisinajattelija Noam Chomsky on jo 1960-luvulta asti toiminut vallan ja ideologian terävänä kriitikkona, joka on lukuisissa teksteissään nostanut esille ikävinä pidettyjä ja siksi usein myös unohdettuja tosiseikkoja vallitsevan talousjärjestelmän ja maailmanpolitiikan valtiaiden, erityisesti Yhdysvaltojen, toiminnan luonteesta. Chomsky ei epäröi puhua havaitsemistaan epäkohdista eikä hän epäröi kyseenalaistaa niistä vastuussa olevien mahtavien intressiryhmien moraalia ja ideologista oikeutusta.
Valtaapitäville ja näiden tukijoille Chomsky on tarkan, yksityiskohtaisen ja säälimättömän suorapuheisen analyysitapansa vuoksi kiusallinen hahmo, josta he mieluiten vaikenevat. Monille muille Chomsky on kuitenkin innoittaja, jonka oivaltavat tekstit ovat tarjonneet hätkähdyttäviä näkökulmia olemassa olevan taloudellis-yhteiskunnallisen järjestyksen ymmärtämiseksi ja apuvälineitä sen haastamiseen.
Chomskyn nykypäivään ulottuva poliittinen tuotanto on laaja ja se käsittää kymmeniä kirjoja, lukuisia artikkeleita, puheita ja esitelmiä. Ne käsittelevät etiikkaa ja älymystön vastuuta, mediaa ja ideologiaa, USA:n sisä- ja ulkopolitiikkaa, maailman konfliktialueiden tapahtumien syitä ja taustoja, globalisoituvan markkinatalouden kritiikkiä sekä hänen näkemyksiään siitä, miten yhteiskuntakehitystä voitaisiin ohjata demokraattisempaan ja inhimillisempään suuntaan.

Katso myös nämä