Tekijät: David C. Korten

Alkuteos: The Post-Corporate World. Life After Capitalism

ISBN kirja: 951-578-630-4

Suomentaja: Tero Norkola

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: David C. Korten, Like, Tero Norkola, Yleiset tietokirjat

David C. Korten

Elämä kapitalismin jälkeen — Maailma yhtiövallan kaaduttua

Menestysteoksessaan Maailma yhtiöiden vallassa (1995) Korten analysoi laajasti maailmantalouden megatrendejä.

Elämä kapitalismin jälkeen jatkaa siitä, mihin edellisessä teoksessa jäätiin. Korten suuntautuu entistä syvemmälle tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Elämä kapitalismin jälkeen esittelee mallin siitä, miten valta voidaan siirtää ylikansallisilta yhtiöiltä jälleen ihmisille, ja millaisen globaalin järjestelmän voimme silloin muodostaa. Korten on aidosti utooppinen ajattelija, joka ongelmien vakavuutta vähättälemättä hahmottaa suuntaviivat kestävän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Elämä kapitalismin jälkeen on sanomaltaan edellistä kirjaa henkilökohtaisempi. Uudenlaisen yhteiskunnan synty edellyttää ihmiskunnalta perinpohjaista asennemuutosta. Korten tarjoaa aineksia materialistisesta hyösyntavoittelusta vapaaseen henkisempään maailmankuvaan. Avaimet organisaatioiden kehittämiseen löytyvät biologian uusista näkemyksistä. Terveet elolliset järjestelmät kykenevät säätelemään toimintaansa niin, että osat ovat tasapainoisessa suhteessa kokonaisuuteen. Ihmisten on muutettava toimintamallinsa elmämän omien voimien mukaisiksi, ennen kuin on liian myöhäistä.