Tekijät: Marvin Carlson

Alkuteos: Performance. A Critical Introduction. Second edition

ISBN kirja: 952-471-482-5

Sivumäärä: 368

Suomentaja: Riina Maukola

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Marvin Carlson, Riina Maukola, Yleiset tietokirjat

Marvin Carlson

Esitys ja performanssi

Ensimmäinen teos, joka tarjoaa yleiskuvan performanssin modernista käsitteestä sekä esityksen ja performanssin historiasta.

Maailmalla klassikoksi noussut yleisteos esittelee perusteellisesti eri tieteenalojen tapoja ymmärtää esityksen ja performanssin monimuotoinen ja kiistelty käsite. Esitystä tarkastellaan modernien ihmistieteiden kehityksen suunnannäyttäjänä muun muassa antropologiassa, sosiologiassa, psykologiassa ja kielitieteessä. Performanssin kiinnostus identiteettiä ja sen rakentumista kohtaan liittyy läheisesti myös kulttuurintutkimukseen, feministiseen tutkimukseen, postmodernismiin ja psykoanalyysin teorioihin. Carlson tarkastelee monipuolisesti ja kiinnostavin esimerkein performanssin taustoja ja nykymuotoja sekä suhdetta eri taiteenlajeihin, kuten teatteriin, tanssiin ja kuvataiteeseen. Kansanomaisten esityslajien ja avantgardeliikkeen kautta kuljetaan kohti modernia performanssia, kehotaidetta ja poliittista performanssia. Marvin Carlson on lukuisia palkittuja teoksia julkaissut New Yorkin yliopiston teatterin ja kirjallisuuden professori, sekä teatterintutkimuksen kansainvälisesti tunnustettu guru. Hän on vieraillut Suomessa useasti, ja tuntee teatterikentän maailmanlaajuisesti. "Parasta Carlsonia - oppinutta, ytimekästä, täsmällistä ja viihdyttävää." - New Theatre Quaterly