Tekijät: Kirsti Karvonen (toim.)

ISBN kirja: 952-471-231-8

Sivumäärä: 64

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Kirsti Karvonen (toim.), Like, Yleiset tietokirjat

Kirsti Karvonen (toim.)

Henna ja Pertti Niemistön nykytaiteen kokoelma II

Henna ja Pertti Niemistö allekirjoittivat vuonna 1995 sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin kanssa nykytaiteen kokoelmansa sijoittamisesta 15 vuodeksi kaupungin taidemuseon yhteyteen kunnostettavaan Lohrmannin kruununmakasiiniin.

Vuonna 1997 ilmestyi ensimmäinen kokoelmaluettelo. Taidekokoelman laajentuminen on antanut aiheen toisen osan julkaisemiseen. Tässä osassa esitellään 29 taiteilijaa ja heidän kokoelmaan kuuluvia teoksiaan. Henna ja Pertti Niemistön taidekokoelmaan kuuluu teoksia kaikilta Ars Fennica -palkinnonsaajilta vuodesta 1991 tähän päivään asti. Palkinnonsaajien teokset ovat mielenkiintoinen otos nykytaiteen kehityksestä. Kokoelman rungon muodostavat suomalaisten eri sukupolvien taiteilijoiden teokset. Viime vuosina kokoelma on laajentunut alueellisesti. Se sisältää myös pohjoismaista ja balttilaista taidetta. Perinteisen maalaus- ja veistotaiteen rinnalle ovat nousseet valokuva- ja esineteokset. Henna ja Pertti Niemistön nykytaiteen kokoelma elää edelleen teosten määrän karttuessa taiteilijoiden ja museovieraiden iloksi. Hämeenlinnalla on arvokas historiallinen perintö vaalittavanaan. Kaupungit muistetaan parhaiten historiastaan, rakennuksistaan, monumenteistaan ja museoistaan. Yhdentyvässä maailmassa tarvitaan tulevaisuuden rakentamiseksi taidetta ja kulttuuria ihmisen tärkeimpänä identiteetin luojana. Taiteella on ainutlaatuinen paikkansa meidän jokaisen itseymmärryksen rakentamisessa. Arvokkaana on pidettävä jokaista pyrkimystä tämän päämäärän saavuttamiseksi.