Tekijät: Jouko Jokisalo

ISBN kirja: 952-471-543-0

Sivumäärä: 351

Sarja: Pystykorva

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Jouko Jokisalo, Like, Pystykorva, Yleiset tietokirjat

Jouko Jokisalo

Historian lisälehtiä

Globalisaatiokehitys ja monikulttuuristuva yhteiskunta haastavat kansallisen historiantutkimuksen ja -tietoisuuden sekä historianopetuksen.

Historia ei voi olla enää Eurooppa-keskeistä. Historiallisissa tapahtumissa ja prosesseissa on kyettävä näkemään kaikkien toimijoiden motiivit ja toimet. Historian lisälehtiä -kirjassa kerrotaan ilmiöistä, jotka vaikuttavat vieläkin eri mantereilla elävien kansojen välisiin suhteisiin. Niiden lisäksi käsitellään vähemmistöjen historiaa osana kansallista historiaa. Esimerkkeinä ovat saamelaiset ja romanit, joiden menneisyyden ja kulttuurin käsittely niin historianopetuksessa kuin Suomen historiaa käsittelevissä tutkimuksissakin on ollut vähäistä. Kirjan ovat toimittaneet ja yleistä historiaa käsittelevät artikkelit ovat kirjoittaneet dosentti Jouko Jokisalo ja tohtori Pekka Isaksson. Professori Veli-Pekka Lehtola ja KM Henna Huttu ovat kirjoittaneet kirjaan erilliset luvut saamelaisten ja romanien historiasta.