Tekijät: Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa

ISBN kirja: 978-952-01-0614-0

Sivumäärä: 347

Likekatalogi: Kevät 2011

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa, Yleiset tietokirjat

Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa

Hyvä talous

Analyyttinen puheenvuoro demokraattisesti oikeutetusta taloudesta.

Millaiseen etiikkaan talouspolitiikka perustuu? ­Miksi rahoi­tusmarkkinat määräävät politiikan suuntaa? Miksi talous­­politiikan tekijät pyrkivät rajoittamaan demokratiaa? Hyvä talous vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Hyvä talous tutkii talouden arvottamisen periaatteita, talous­politiikassa sisäistettyä talouden etiikkaa ja nykyaikaisessa taloudessa vallit­sevia hyveitä. Lisäksi se esittää vaihto­ehtoisia malleja talou­den käytän­töjen kehittämiseen ja talous­politiikan teke­miseen. Kirja kertoo, mitä hyvä talous on ja ­miten nyky­taloudesta voisi tehdä parem­man. Hyvä talous on osa Vasemmistofoorumin laajaa tutkimushanketta. Teppo Eskelinen on tehnyt väitöskirjansa yhteiskuntafilosofiasta ja kirjoittanut useita talousaiheita käsitteleviä kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Ville-Pekka Sorsa on esitelmöinyt ja julkaissut talousmaantieteen kysymyksistä laajasti.