Tekijät: Erkka Mattinen et al. (toim.)

ISBN kirja: 952-471-620-8

Sivumäärä: 250

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Erkka Mattinen et al. (toim.), Like, Yleiset tietokirjat

Erkka Mattinen et al. (toim.)

Inhimillisemmän Euroopan puolesta- ETYJ 30 vuotta

Elokuun 1.

päivänä vuonna 1975 Helsinkiin kokoontuneet 35 valtion päämiehet allekirjoittivat Helsingin päätösasiakirjan, jolla olisi merkittäviä seurauksia Euroopan turvallisuuspoliittiselle kehitykselle. Kolmessakymmenessä vuodessa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi on kehittynyt 55 maan järjestöksi, jolla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Inhimillisemmän Euroopan puolesta - Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 30 vuotta -kirja tarjoaa katsauksen Ety-järjestön historiaan ja toimintaan erityisesti ihmisoikeuksien edistämiseksi tehtävän työn näkö-kulmasta. Kirjan artikkeleissa korostuvat kirjoittajien henkilökohtaiset näkemykset Ety-järjestön tekemästä työstä turvallisemman, rauhallisemman ja demokraattisemman Euroopan puolesta. Kirjan on toimittanut Suomen Helsinki-komitea, Kansainvälisen Helsinki-liikkeen Suomen yhdistys. Se on tarkoitettu kaikille kansainvälisestä ihmisoikeustyöstä tai Ety-järjestöstä kiinnostuneille.