Tekijät: Jussi Vähämäki

ISBN kirja: 978-952-01-0119-0

Sivumäärä: 245

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Jussi Vähämäki, Like, Yleiset tietokirjat

Jussi Vähämäki

Itsen alistus

Mikä on kapitalismin kasvun moottori nykyään? Tieto- tai informaatiotaloudesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta kenties parempi nimitys olisi tietokykytalous, sillä lisäarvo ei enää synny mistään yksittäisestä tiedosta vaan tietämisen kyvystä ylipäänsä.

Tämän kyvyn pääoma pyrkii irrottamaan työntekijän ruumiista ja ottamaan haltuunsa. Työn ja tuotannon muuttuminen muuttaa myös työntekijän asemaa. Itsen alistus tarkastelee tietokykytyöläiselle asetettavia vaatimuksia ja vallan muotoja, jotka pyrkivät ottamaan työn kiinni pelk-känä yleisenä ja mahdollisena työnä. Samalla tutustutaan uuden työn paradigmaattisiin hahmoihin: yliopiston vallanneisiin toimittaja-tutkijoihin, yhteistyöpersläpiin, kyynikkoihin ja opportunisteihin. Kirja koostuu puheenvuoroista, esitelmistä ja teksteistä, jotka ovat syntyneet liikkeessä, seminaareissa, junissa ja luennoilla vuosien 2005 ja 2008 välillä. Niissä tarkastellaan muun muassa sitä, mitä rahoituskriisi, palkka ja luotto juuri nyt tarkoittavat paskaduunareille. Kirjan läpäisevä kysymys on: mitkä seikat uhkaavat työntekijän autonomiaa ja miten sitä voidaan vahvistaa? Dos. Jussi Vähämäki toimii pätkätyöläisenä mm. Joensuun yliopistossa. Hänen aikaisempia työn muutosta käsitteleviä kirjojaan ovat mm. Odotustila. Pamfletti uudestä työstä (2005) ja Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden työn hyveiksi (2002). "Kirjoittajan suuri ansio on pätkätöiden sisällön, valtasuhteiden ja prekaari-ihmisen muotokuvan teoreettisessa pohdinnassa ja hahmottamisessa." - Pentti Stranius, Karjalainen