Tekijät: Petri Minkkinen

ISBN kirja: 952-471-476-0

Sivumäärä: 486

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Petri Minkkinen, Yleiset tietokirjat

Petri Minkkinen

KAKTUS, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus

Yhdysvaltain presidentti George W.

Bushin hallinnon uusimperialistinen politiikka johtaa kapitalismin globalisaatioon ja uudenlaisen maailmanimperiumin rakentamiseen. Näin väittää tutkija Petri Minkkinen, kirjassaan KAKTUS, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus. Minkkisen mukaan uusliberalistisen globalisaation ajautuessa kriisiin 2000-luvun alussa George W. Bush ja hänen taustavoimansa käynnistivät ensimmäisen todellisen maailmansodan talouskriisin ja syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Se koostuu uusimperialistisista valloitussodista ja ihmis- ja kansalaisoikeuksia murentavista "sisäisistä" sodista. Toisenlaisen maailman rakentaminen edellyttää uusimperialismin torjumista. Minkkinen osoittaa, että uusimperialismi voidaan torjua uuden rauhanomaisen patoamispolitiikan avulla ja että solidaarinen ja pidemmällä tähtäimellä myös demokraattinen alueellinen yhteisö on mahdollinen ja saavutettavissa myös Pohjois-Amerikassa, Meksikon, Yhdysvaltain ja Kanadan muodostaman Pohjois-Amerikan yhteisön puitteissa. Kirjassaan Minkkinen avaa uusia näkymiä kapitalismin, markkinatalouden ja demokraattisen alueellistumisen tutkimukseen. Hän yhdistää radikaalin asioiden ytimiin menevän tutkimuksen ja radikaalireformistisen muutoksellisen politiikan KAKTUS-tutkimusohjelmassaan (kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus) ja pohtii ollaanko nyt totaalisen romahduksen kynnyksellä vai onko globalisaatiotalous todella toipumassa. Minkkinen on toiminut tutkijana, opettajana ja yliassistenttina Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella ja Renvall-instituutissa ja Ulkopoliittisessa instituutissa sekä vierailevana tutkijana UNAM:issa (Universidad Nacional Autónoma de México) Hän on erikoistunut globalisaation, alueellisen integraation, kapitalismin, demokratian ja tulevaisuuden historialliseen, refleksiiviseen ja kriittiseen tutkimukseen sekä Amerikkojen ja Euroopan tutkimukseen.