Tekijät: Marjaana Tenkanen

ISBN kirja: 952-471-536-8

Sivumäärä: 91

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Marjaana Tenkanen, Yleiset tietokirjat

Marjaana Tenkanen

Kellokosken ruukki

Teoksessa kartoitetaan Kellokosken tehdasalueen nykytilaa, lähtökohtia, suojelukysymyksiä ja historiaa sekä alueen kehittämissuunnitelmia.

Ruotsalainen tutkija Fredric Bedoiren jaottelee teollisuusarkkitehtuurin kehityksen kolmeen vaiheeseen: rakentumisen vaiheeseen, julkisuuskuvavaiheeseen ja rationalisoinnin vaiheeseen. Kaikista näistä löytyy esimerkkejä Kellokosken vanhan ruukinalueen eri ikäisestä rakennuskannasta. Teollisuusrakennukset on perinteisesti nähty hyötyrakennuksina, jotka alkuperäisen käytön loputtua voidaan uudelleen hyödyntää tai purkaa. Arkkitehtuurianalyysin kautta pyritään löytämään konkreettisia tavoitteita, joita Kellokosken teollisuusrakennusten korjauksessa tulisi ottaa huomioon. Kellokosken ruukkialue on merkittävä historiallisena teollisuusalueena ja virkistys- ja matkailukohteena sekä paikallisesti kylä- ja kotiseutukeskuksena sekä työpaikkana. Teoksessa ideoidaan käyttöä vanhoille teollisuusrakennuksille ja esitetään restauroinnin, rekonstruoinnin ja täydennysrakentamisen kohteita. Kirjassa on laaja kuvitus, valokuvia vanhasta ruukkialueesta sekä havainnekuvia uudelle käytölle. Teos perustuu Tenkasen Tampereen teknisen yliopiston arkkitehtuurin osaston diplomityöhön.