Tekijät: Jerzy Grotowski

ISBN kirja: 952-471-807-3

Sivumäärä: 330

Suomentaja: Martti Puukko

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Jerzy Grotowski, Like, Martti Puukko, Yleiset tietokirjat

Jerzy Grotowski

Kohti köyhää teatteria

"En halua oppilaita, haluan aseveljiä, jotka pettävät minut korkeasti", sanoo puolalainen Jerzy Grotowski (1933-1999), yksi aikamme tärkeimmistä teatterivaikuttajista.

Grotowskin ajattelu kiteytyy käsitteeseen "köyhä teatteri". Köyhyydellä Grotowski viittaa pelkistyneisyyteen ja tinkimättömyyteen, jonka vastakohtana hän pitää viihdepainotteisen teatterin epätodellista muotoa ja normeja imitoivaa sisältöä. Keskeistä köyhässä teatterissa on poistaminen, ei lisääminen. Näyttelijälle ei tarjota uusia tekniikoita, joilla ilmaista itseään. Sen sijaan etsitään ja hävitetään kaikki näyttelijän aiemmin omaksumat, luovan ilmaisun vapaan virtaamisen estävät tavat ja tekniikat. Grotowski kutsuu tätä poistamisen metodia via negativaksi. Teokseen on koottu Grotowskin tekstejä vuosilta 1965-69, jolloin hän muotoili teatterinäkemyksensä pääpiirteet. Lisäksi kirjassa on puolalaisten Grotowski-asiantuntijoiden artikkeleita, jotka kertovat hänen toiminnastaan 1980-luvulle saakka. Kiihkeästi kaivattu uusintapainos Hän ei ollut kokonainen -kirjasta (1993) sisältää myös kaksi ennen suomentamatonta artikkelia. Kirjan ensijulkaisua monipuolisemman, kyseenalaistavankin näkemyksen Grotowskiin luo teatterintutkija Teemu Paavolaisen kokoava artikkeli.