Tekijät: Kettunen Hiltunen Laitinen Rastas

ISBN kirja: 952-471-806-5

Sivumäärä: 216

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Kettunen Hiltunen Laitinen Rastas, Like, Yleiset tietokirjat

Kettunen Hiltunen Laitinen Rastas

Kuvien keskellä

Kuvataideopetuksen puolesta on viime aikoina osoitettu mieltä, ja sen merkityksestä ja tarpeellisuudesta on keskusteltu paljon.

Kouluissa kuvataideopetuksen määrää on viime vuosien aikana vähennetty huomattavasti, vaikka samalla luovuudesta on tullut yhä tärkeämpi pääoma työmarkkinoilla ja yhteiskuntaelämässä muutenkin. Kuvataideopettajaliiton juhlakirja pureutuu näihin kysymyksiin ja pohtii monipuolisesti taideopetuksen tavoitteita ja vaatimuksia muuttuvassa maailmassa. Kirjalla on paljon annettavaa kuvataideopettajille niin käytännön opetustyössä kuin oman ammatti-identiteetin hahmottamisessa. Kirjassa tarkastellaan kuvataideopetuksen tavoitteita sekä peruskoulussa, lukiossa että keskiasteen kouluissa. Taidekasvatuksen kansainvälistyminen ja aluekehitystyön toteuttaminen erilaisten projektien ja verkko-opetusmenetelmien avulla piirtää kuvaa uudenlaisesta, moninaisesta kuvataideopettajuudesta. Kirja julkistettiin KOL:n 100-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä Mediakeskus Lumeessa 26.8.2006.