Tekijät: Graig Anderson

Alkuteos: Violent Video Game Effects on Children and Adolescents

ISBN kirja: 978-952-01-0019-3

Sivumäärä: 264

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Graig Anderson, Like, Yleiset tietokirjat

Graig Anderson

Kuvista teoiksi : väkivaltapelien vaikutukset lapsiin ja nuoriin

KYSYKÄÄ, MISTÄ JOHTUU VÄKIVALTA! Kun lapsi pelaa päivittäin useiden tuntien ajan väkivaltaisia tietokonepelejä, voidaan perustellusti miettiä, vaikuttavatko ne hänen kehitykseensä.

Kirja perehtyy tieteelliseen näyttöön väkivaltaisten tietokonepelien vaikutuksesta aggressiiviseen käyttäytymiseen. Näitä pelejä markkinoidaan menestyksekkäästi, ja niitä on myös alaikäisten saatavilla. Kirjan tekijät käyvät läpi aiempaa tutkimusta ja esittelevät uusimpia tuloksia. Kirja valottaa myös väkivaltaisten tietokonepelien historiaa ja niiden määrän räjähdysmäistä kasvua sekä pohtii yhteiskuntapoliittisia keinoja pelien jakelun kontrolloimiseksi. Teos on vahva tieteellinen vetoomus väkivaltaisten tietokonepelien ja mediaväkivallan vaikutusten ottamiseksi vakavasti. Kirja linkittyy myös Suomessa käytävään keskusteluun siitä, miten peleille mahdollisesti asetettavia ikärajoja pystytään valvomaan. Kirjoittajat ovat Iowan valtionyliopiston psykologian tutkijoita. He ovat kirjoittaneet paljon artikkeleita ja kirjoja median vaikutuksista ja kehityspsykologiasta.