Tekijät: Tarja Pitkänen-Walter

ISBN kirja: 952-471-869-3

Sivumäärä: 160

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Tarja Pitkänen-Walter, Yleiset tietokirjat

Tarja Pitkänen-Walter

Liian haurasta kuvaksi

Abstrakti ilmaisu, esittävän kuva-aiheen hylkääminen, on ollut olennainen juonne modernissa maalaustaiteessa.

Tarja Pitkänen-Walter pohtii kirjassaan, millä tavoin esitettynä abstrakti voisi puhutella ihmisiä tänä päivänä. Miten maalaus ylipäänsä tulisi määritellä? Pitkänen-Walter tulkitsee maalauksen ja maalaamisen moniaistiseksi ymmärtämisen tapahtumaksi, jossa valmiit kuvat ja kategoriat rikkoutuvat, samoin oletus itseään ilmaisevasta taitelijanerosta. Psykoanalyyttisen teorian avulla hän käsittelee muun muassa mielikuvaa taiteellisen työskentelyn välineenä sekä subjektiuden muotoutumista maalausprosessissa. Tarkastelun kohteena on myös kuvien asema modernissa kulttuurissamme. Mitkä ovat maalauksen keinot ravistella yhä tiiviimmin kuviin sidottua ja kuvista riippuvaista todellisuuskäsitystämme? Tarja Pitkänen-Walter on kuvataiteilija ja Kuvataideakatemian maalaustaiteen osaston professori. Tämä kirja on osa hänen Kuvataideakatemiaan tekemänsä tohtoritutkinnon opinnäytettä, jonka taiteellisen osuuden muodostavat Galleria Artinassa Helsingissä ja Nykytaiteen museo Kiasman Studio K:ssa pidetyt näyttelyt.