Tekijät: Minna Hakkarainen, Tove Selin (toim.)

ISBN kirja: 952-471-647-X

Sivumäärä: 176

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Minna Hakkarainen, Tove Selin (toim.), Yleiset tietokirjat

Minna Hakkarainen, Tove Selin (toim.)

Lohikäärmeen hännällä yhteiskunnallinen tasa-arvo muuttuvassa Vietnamissa

Vietnamin sodan päättymisen 30-vuotispäivänä keväällä 2005 Vietnamin sosialistinen tasavalta on siirtymässä korkeassa talouskasvussa kovaa vauhtia markkinatalouteen.

Vietnam-seura ry päätti tämän vuoksi selvittää, kuinka aikaisemmin hyvinkin tasa-arvoinen yhteiskunnallinen kehitys voi muuttuvassa tilanteessa. Kirja Lohikäärmeen hännällä -yhteiskunnallinen tasa-arvo muuttuvassa Vietnamissa pyrkii valottamaan niitä muutoksen suuntia, jotka ovat keskeisiä tämän päivän Vietnamissa pyrittäessä ymmärtämään maan tulevan kehityksen haasteita erityisesti yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Vaikka tunnustettaisiin taloustieteilijöiden kielellä makrotaloudellisten lukujen olevan suuntaa antavia myös Vietnamin kehitysnäkymiä arvioitaessa, samalla on huomioitava, että kehitystä ei voi eikä pidä tarkastella ainoastaan niiden valossa. Näin ollen tämän teoksen painopisteeksi on valittu teemat ruohonjuuritason demokratia, globaalistuvan talouden kysymykset, naiset, vähemmistöt, ympäristö, ihmisoikeudet ja koulutus. Kirja tarjoaa toivon mukaan lukijalle monitahoisen ja parhaimmillaan jopa ristiriitaisiakin kysymyksiä herättävän lukukokemuksen.