Tekijät: Kaija Kaitavuori (toim.), Riikka Haapalainen (toim.), Riikka Stewen (toim.)

ISBN kirja: 978-952-01-0011-7

Sivumäärä: 156

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Kaija Kaitavuori (toim.), Like, Riikka Haapalainen (toim.), Riikka Stewen (toim.), Yleiset tietokirjat

Kaija Kaitavuori (toim.), Riikka Haapalainen (toim.), Riikka Stewen (toim.)

Nykytaidetta etsimässä – neljä keskustelua Kiasmassa

MITEN PUHUA TAITEESTA ILMAN, ETTÄ SAMALLA KAHLEHTII SEN MONINAISUUTTA LIIAN SITOVILLA MÄÄRITELMILLÄ? Taidehistorioitsija, FT Riikka Stewen lähti etsimään tapaa lähestyä nykytaidetta vailla ennalta rajattuja määritelmiä.

Mukaansa hän kutsui neljä erilaista keskustelukumppania, joiden ajattelu tuntui erityisen kiinnostavalta ja tärkeältä nykytaiteen kysymysten kannalta. Nykytaidetta etsimässä -kirja perustuu Nykytaiteen museo Kiasmassa järjestetyn neljän keskusteluillan sarjaan nykytaiteen keskeisistä kysymyksistä. Siinä Riikka Stewenin kanssa nykytaiteesta keskustelevat valtio-opin akatemiatutkija Tuija Parvikko, taiteen tutkija Maria Hirvi, kirjallisuudentutkija Veli-Matti Saarinen sekä kuvataiteilija, professori Jan Kaila. Keskusteluissa pureudutaan muun muassa taiteen ja politiikan yhteyksiin, mietitään nykytaiteen tapahtumisen paikkoja ja pohditaan esteettisen elämyksen mahdollisuuksia. Lisäksi keskusteluissa haetaan nykytaiteen filosofisia ja aatteellisia perustoja sekä tarkastellaan valokuvan roolia ja läsnäoloa nykytaiteessa.