Tekijät: Bandana Pattanaik, Susanne Thorbek

Alkuteos: Transnational prostitution – Changing global patterns

ISBN kirja: 952-471-200-8

Sivumäärä: 329

Suomentaja: Sari-Anne Ahvonen

Sarja: Kääntöpiiri

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Bandana Pattanaik, Kääntöpiiri, Like, Sari-Anne Ahvonen, Susanne Thorbek, Yleiset tietokirjat

Bandana Pattanaik, Susanne Thorbek

Prostituutio

Prostituution mallit ovat radikaalisti muuttumassa globalisaation myötä.

Mediassa puhutaan tällä hetkellä paljon mm. siirtolaisprostituutiosta, mutta aihetta on tutkittu vain vähän. Tämä teos pureutuu prostituutioon kokonaisvaltaisena, maailmanlaajuisena ilmiönä sortumatta tekopyhyyteen tai syyttelyyn. Artikkeleissa käsitellään mm. miesprostituutiota, thai-prostituutiota, siirtolaisnaisia ja ihmissalakuljetusta sekä prostituutiota koskevaa politiikkaa. Tapaustutkimukset ovat joko kansalaisjärjestöjen tutkijoiden tai prostituoitujen kanssa työskentelevien aktivistien tekemiä, joten sosiologista tutkimusaineistoa tukevat käytännön esimerkit ja prostituioitujen omat elämäntarinat. Artikkelien kirjoittajat toivovat, että kyseinen teos nostaa tietämyksen lisääntyessä prostituutiosta käytävän julkisen keskustelun tasoa ja tuo aiheeseen humaanin lähestymistavan. Nykyisessä prostituutiokeskustelussa on vallalla kaksi vastakkaista ajatusmallia. Ensimmäisen mallin mukaan prostituutiosta on päästävä kokonaan eroon, koska suhde asiakkaisiin on luonteeltaan ihmisarvoa alentava. Tässä mallissa ei yleensä esitetä mahdollisia taloudellisia tai sosiaalisia uudistuksia, vaan kampanjoidaan lainsäädännön kiristämistä prostituution kieltämiseksi. Toisen mallin mukaan prostituoitujen suurimmat ongelmat liittyvät lainsäädäntöön ja poliisin ahdisteluun, ja ratkaisu tähän on laillistaa prostituutio. Tällöin seksityöstä tulee samanveroista muun työn kanssa, josta maksetaan verot ja saadaan sitä kautta oikeus sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin. (Tämä malli pätee luonnollisesti vain aikuisiin naisiin, jotka itse valitsevat prostituution ammatikseen.) Tästä näkökulmasta erityisen kiinnostavia ovat mm. artikkelit Ruotsin prostituutiota koskevasta rikoslaista ja Hollannin bisnes-näkökulmasta sen vastapainona. Oikeusministeriön työryhmä tekee kesäkuun loppuun mennessä esityksensä prostituution rikollistamisesta Suomessa Ruotsin mallin mukaisesti. Pro-tuki ry:n toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen kommentoi esipuheessaan suomalaisen prostituution nykytilaa. "Artikkeleiden näkökulmien kautta on pyritty pääsemään mahdollisimman aitoon kosketukseen todellisuuden kanssa. Kirjoittajat eivät ole ujostelleet, ja käännös välittää alkuperäisen tyylin puhumalla "naimisesta" ja "suihinotosta". Silti pohdiskelu on kiihkotonta ja asiallista." - Aki Alanko, Dialogi "Kirjoittajat ovat perehtyneet aiheeseensa niin tutkijoina kuin erilaisin asosiaalityöntekijöinä. Vahvuutena on turhan moralismin puute." - Joensuun Ylioppilaslehti "Prostituutio yhdistää sekä akateemista tutkimusta että käytännön kansalaisjärjestötyöstä hankittua kokemusta ja toimenpidesuosituksia. Tätä toivoisi myös suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun enemmän." - Anna Kontula, Ydin