Rahatalous haltuun

Tekijät: Jussi Ahokas, Lauri Holappa

Ilmestymiskuukausi: 03 / 2014

Sivumäärä: 370

ISBN: 978-952-01-1023-9

Likekatalogi: Kevät 2014

Sidosasu: sidottu

Sarja: Pystykorva

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Jussi Ahokas, Lauri Holappa

Rahatalous haltuun

Irti kurjistavasta talouspolitiikasta

Kriittinen johdatus kapitalistiseen rahatalousjärjestelmään

Mitä raha on? Mitkä ovat rahataloudellista toimintaa ohjaavat motiivit? Miksi valtavirtainen talousteoria epäonnistuu kapitalistisen rahatalouden selittämisessä? Rahatalous haltuun vastaa muun muassa näihin kysymyksiin. Kirja osoittaa, kuinka yleiset käsitykset rahasta, valtion roolista rahataloudessa sekä talouspolitiikan rajoista ovat ristiriidassa rahataloudellisen todellisuuden kanssa. Koska yhteiskuntamme on rakentunut rahatalousjärjestelmän ympärille, virheelliset käsitykset rahatalouden perusinstituutioista ja talousjärjestelmän toiminnasta ovat merkittävä rajoite aidolle demokratialle ja mielekkäälle julkiselle keskustelulle. Rahatalous haltuun esittää kattavan ja realistisen vaihtoehdon nykyiselle talouspolitiikalle.

Keskustelu globaalin finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen on ollut kapeaa ja johtanut talouspolitiikan ja euroalueen kriisinhoidon epäonnistumiseen. Kun todelliset vaihtoehdot puuttuvat, harjoitettu talouspolitiikka perustuu virheellisille tulkinnoille ja kriisien ratkaisu ja ennaltaehkäisy eivät onnistu. Ahokkaan ja Holapan reformiohjelman tavoitteena on täystyöllisyys, taloudellinen vakaus, hyvinvointivaltion pelastaminen sekä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

YTM Jussi Ahokas (s.1982) on väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa historia- ja maantieteiden laitoksella. Ahokas on tutkinut muun muassa suomalaisen aluepolitiikan rahavirtoja, rahoitusmarkkinakriisejä, kapitalistisen rahatalouden instituutioita sekä keynesiläisyyttä Suomessa.

VTM Lauri Holappa (s. 1982) työskentelee Helsingin yliopistossa politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella väitöskirjatutkijana ja tuntiopettajana. Holappa on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti taloustieteellisten ideoiden poliittisten vaikutusten tarkasteluun sekä jälkikeynesiläiseen talousteoriaan.

Katso myös nämä