Seitsemän maalauksen katsominen

Tekijät: Jan Kenneth Weckman

Ilmestymiskuukausi: 02 / 2005

Sivumäärä: 220

ISBN: 952-471-513-9

Sidosasu: nidottu

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Jan Kenneth Weckman

Seitsemän maalauksen katsominen

Jan Kenneth Weckman käsittelee kirjassaan taiteilijan oman, keskeneräisen teoksen sanallistamista. Hän pohtii merkityksenmuodostumista sekä sitä, miten semiotiikan avulla voitaisiin hahmottaa malli kuvataiteellisen työskentelyn analysoimiseen.

Kaksiosaisen teoksen ensimmäisessä osassa Weckman käyttää esimerkkinään omaa teossarjaansa “Seitsemän maalausta”. Samassa yhteydessä hän pohtii myös katsomisen ehtoja sekä modernin taiteen sääntöjen muutosta konkretismista käsitetaiteeseen. Toinen osa käsittelee teoreettisemmin semioottisen lähestymistavan ongelmia taideteoksen tekoprosessin tarkastelussa: Miten ajallisesti muuttuva käytäntö ja teoria voisivat kohdata? Miten maalauksesta ja installaatiosta tai taiteellisesta suunnitelmasta voitaisiin puhua semiotiikan käsittein? Tärkeitä keskustelukumppaneita ovat C. S. Peirce ja Ferdinand de Saussure, joiden kautta keskustelu siirtyy kuvan ja maalauksen, muodon ja merkin sekä laajemmin taiteen välineiden pohdintaan.

Jan Kenneth Weckman on kuvataiteilija ja kuvallisen sommittelun professori Taideteollisessa korkeakoulussa. Seitsemän maalauksen katsominen – Maalaus maailman osana on osa hänen Kuvataideakatemiaan tekemänsä tohtoritutkinnon opinnäytettä.

Tervetuloa keskustelemaan kirjasta ja muista kuvasemiotiikkaan liittyvistä aiheista: http://jankennethweckman.blogs.fi