Tekijät: Quincy Wright

Alkuteos: A Study of War

ISBN kirja: 978-952-01-0369-9

Sarja: Pystykorva

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Pystykorva, Quincy Wright, Yleiset tietokirjat

Quincy Wright

Sodankäynnistä

Klassinen tutkielma sodankäynnin ilmiöistä, historiasta, syistä ja hallinnasta.

Nykyään sekä tavalliset kansalaiset että valtioiden johtajat pitävät sotaa vanhanaikaisena kansallisen politiikan välineenä. Silti sotilasbudjetit ovat ennennäkemättömän suuria ja uusia aseellisia selkkauksia syttyy vuosittain. Konfliktien selvittäminen on aiempaa monimutkaisempaa ja niiden leviäminen todennäköisempää. Sotien ehkäisemisen ongelma on sivilisaatiossamme yhä keskeisempi. Tutkimus sodankäynnistä on lyhennelmä alunperin 1500-sivuisesta tutkimuksesta, jota oli työstetty Chicagon yliopistossa lähes parikymmentä vuotta. Luultavasti laajin sotaa käsittelevä raportti julkistettiin maailmansodan taisteluiden käydessä kiivaimmillaan, mutta sen analogiat ovat suoraan vedettävissä tämän päivän konflikteihin. Tutkimus sodankäynnistä auttaa ymmärtämään kriisejä mm. evoluution ja historian näkökulmista sekä näkemään edellytykset, jotka ovat oleellisia rauhanomaisen rinnakkaiselon toteutumiseksi.