Tekijät: Gerald Oberansmayr

Alkuteos: – Euroopan unionin militarisoinnista

ISBN kirja: 952-471-544-9

Sivumäärä: 190

Suomentaja: Ilona Nykyri

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Gerald Oberansmayr, Ilona Nykyri, Like, Yleiset tietokirjat

Gerald Oberansmayr

Supervalta EU

Tiivis johdatus EU:n turvallisuus- ja asevarustelupolitiikan kehitykseen aina järjestön alkuajoista lähtien.

Teos analysoi hyvin luettavassa muodossa Euroopan militarisoimisprosessia, joka EU-ulkoministeri Javier Solanan mukaan on edennyt valon nopeudella. Oberansmayr dokumentoi vakuuttavasti sen, miten -Jugoslavian hajoamissodat ja »terrorisminvastaiset sodat» Afganistanissa ja Irakissa ovat osoittautuneet keskeisiksi EU:n militarisoitumiskehityksen moottoreiksi. Tekijä nostaa esille johtavien EU-poliitikkojen näkemyksiä militarisoimiskehityksen taustatekijöistä ja -tavoitteista, jotka Suomessa ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle. Oberansmayr käsittelee teoksessaan myös hyvin ajankohtaista kysymystä EU:n perustuslakiehdotuksesta ja siihen liittyvistä soti-laspoliittisista kytkennöistä. Näiden teemojen lisäksi teoksessa nostetaan esiin suomalaisessa keskustelussa täysin sivuutettu kysymys EU:n puitteissa käynnissä ja suunnitteilla olevista asevarusteluprojekteista, joissa visioidaan ydinasearsenaalin modernisointia ja jopa avaruuden militarisoimista.