Tekijät: Päivi Uljas

Alkuteos: Ammattiyhdistysväen toiminta sosiaaliturvan puolesta 1957-1963

ISBN kirja: 952-471-545-7

Sivumäärä: 253

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Päivi Uljas, Yleiset tietokirjat

Päivi Uljas

Taistelu sosiaaliturvasta

Suomalaiset työntekijät hankkivat itselleen vuosina 1960-1964 sosiaalivakuutuksen.

Silloin toteutetut työttömyysturva-, sairauspäiväraha- ja työeläkejärjestelmät merkitsevät sitä, että nykyään on olemassa keskimäärin noin 250 000 euron vararahasto jokaista palkkatyöläistä kohti. Se ei syntynyt itsestään eikä päättäjien hyvästä tahdosta, vaan voimakkaan ulkoparlamentaarisen toiminnan avulla. »Tämä työ panee kiistatta uusiksi lähihistoriaan kuuluvan hyvinvointivaltion syntyhistorian, samalla kun se muuttaa ay-liikkeen historioiden kaavaa. Nyt korostuu toimijoiden kokemusmaailma, eikä arkielämän historiasta tehdä poliittisen historian dikotomista kaavaa». Näin toteavat professorit Laura Kolbe ja Juha Siltala lausunnossaan tutkimuksesta, johon Taistelu sosiaaliturvasta -kirja perustuu. Lausunnossa todetaan, että »tutkielma laajenee systemaattiseksi puheenvuoroksi peliteoriasta ja idealismin suhteesta raadolliseen realismiin ja arkipäivän toimintaan». Kirjan kirjoittaja Päivi Uljas on työskennellyt Suomen Elintarviketyöläisten liiton palveluksessa 28 vuotta, ensin kuusitoista vuotta Helsingin Leipomotyöntekijäin ammattiosaston työntekijänä ja vuodesta 1994 Elintarviketyöläisten Etelä-Suomen aluetoimiston hoitajana. Samalla hän on toiminut monissa kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä.