Jaana Airaksinen (toim.), Outi Hakkarainen (toim.), Tove Selin (toim.)

Talous ja demokratia

Talous ja demokratia on kirja, joka katsoo eteenpäin.

Se kertoo pyrkimyksistä reiluun talouteen ja haastaa yksiulotteisen markkinatalouden. Kirjan lähtökohtana on kaikkien ihmisten oikeus taloudelliseen turvaan. Vallitsevassa kansainvälisessä talousjärjestelmässä tämä oikeus on syrjäytetty, ja myös demokratian mahdollisuudet ovat rajusti kaventuneet. Ihmisillä eri puolilla maailmaa on kiehtovia kokemuksia ja uusia realistisia näköaloja sellaisista talouskäytännöistä, joiden tavoitteena on ihmisarvoinen toimeentulo. Konkreettisia keinoja myönteiseen muutokseen ovat esimerkiksi erilaiset toimeentulo- ja elämäntalouden mallit, paikallisrahat, yhteisölliset maanomistukset, ekologinen verouudistus ja reilu kauppa. Kirjan artikkeleissa tuodaan esiin kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia siitä, kuinka taloudesta voitaisiin tehdä oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää. Kirjan viesti on, että demokraattisen talouden ydin on paikallistalouksien elvyttämisessä ja niiden aseman vahvistamisessa.