Tekijät: Meri Koivusalo, Outi Hakkarainen, Meri Koivusalo, Outi Hakkarainen

ISBN kirja: 978-952-01-0437-5

Likekatalogi: Kevät 2011

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Meri Koivusalo, Outi Hakkarainen, Yleiset tietokirjat

Meri Koivusalo, Outi Hakkarainen, Meri Koivusalo, Outi Hakkarainen

Terveys kaupan

Kehitysmaiden ja teollisuusmaiden yhteiset ja erilaiset ongelmat terveydenhuollossa.

Globaali kauppapolitiikka on terveyden paradoksi. Palvelukaupan pelisäännöt vievät kohti markkinaehtoisuutta ja ja palvelutuottajien etuja, vaikka markkinoistuminen lisää terveydenhuollossa kuluja ja eriarvoisuutta. Toisaalta, vaikka tiedetään kilpailun laskevan lääkkeiden hintoja, kauppasopimukset pyrkivät lisäämään tuottajien yksinoikeuksia ja monopoleja ja vähentämään kilpailua. Kauppapolitiikan ratkaisu terveydenhuollon ongelmiin on ollut erityispoikkeamien ja köyhimmille maille annettujen erityisvapauksien edistäminen. Tällaiset ratkaisut hämärtävät sitä, että ongelmien taustalla on keskeisesti kansalaisten, terveydenhuollon ja yritysten etujen ristiriita ja usein lähtökohdat ja periaatteet ovat pitkällä tähtäimellä eettisesti kestämättömiä. Kyse ei ole vain tiettyjen kehitysmaiden erityisistä ongelmista, vaan yhteisistä terveyspoliittisista haasteista. Terveys kaupan -pamfletti tarkastelee kehitysmaiden ja teollisuusmaiden yhteisiä ja erilaisia ongelmia terveydenhuollossa. Teos pohtii myös, miten kauppapolitiikan ja talouden toimet rajaavat terveyspolitiikan liikkumavaraa. Meri Koivusalo on lääkäri ja kansainvälisen terveyspolitiikan tutkija. Outi Hakkarainen on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan ohjelmasuunnittelija. Hän on myös Meksiko-tutkija ja kehityspoliittinen aktivisti.

Katso myös nämä