Tekijät: Sangharakshita

Alkuteos: Wisdom Beyond Words: The Buddhist Vision of Ultimate Reality

ISBN kirja: 952-471-204-0

Sivumäärä: 335

Suomentaja: Sarvamitra Dharmachari

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, SANGHARAKSHITA, Sarvamitra Dharmachari, Yleiset tietokirjat

Sangharakshita

Timanttisutra ja buddhalainen viisauden perinne

Kirja sisältää kolme perinteistä buddhalaista tekstiä (sutraa), kuten Ydinsutran ja Timanttisutran, joiden aiheena on täydellinen viisaus.

Sutratekstien lisäksi kirjassa selvitetään laajasti näiden tekstien taustaa, niiden sijoittumista buddhalaisuuden historiallisiin kehitysvaiheisiin, buddhalaista viisaus-opetusten perinnettä sekä opetusten soveltamista meidän nykyaikaisessa länsimaisessa kulttuuriympäristössämme. Buddhalaisessa perinteessä on tärkeällä sijalla eheän, myötätuntoisen viisauden kehittäminen. Se tarkoittaa näkemystä kaikesta sellaisena kuin asiat todella ovat, ilman minkäänlaisia olettamuksia tai erilaisista mielihaluista ja peloista syntyviä harhakuvitelmia. Juuri täydellisen viisauden perinteen opetukset - etenkin buddhalaisessa maailmassa laajalti tunnettujen Ydinsutran ja Timanttisutran muodossa - ovat pohjana tänä päivänä lännessä yhä laajempaa suosiota saaville zen-buddhalaisuuden ja tiibetinbuddhalaisuuden eri koulukunnille sekä opetuksille. Like on aiemmin julkaissut Sangharakshitan teokset Opas Buddhan polulle (2000) ja Valkoinen lootussutra (2001). "Buddhalaisesta tekstimammutista on vihdoin alettu suomentaa kultajyviä. Tästä on suomalaisten lukijoiden hyvä aloittaa." - Parnasso