Tekijät: Jan-Erik Lundström (toim.)

ISBN kirja: 978-952-01-0671-3

Sivumäärä: 200

Suomentaja: Kristiina Antinjuntti, Sari Kokkola

Likekatalogi: Kevät 2012

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Jan-Erik Lundström (toim.), Kristiina Antinjuntti, Like, Sari Kokkola, Yleiset tietokirjat

Jan-Erik Lundström (toim.)

Valokuvallisia todellisuuksia

Johdatus nykyvalokuvan peruskysymyksiin Mitä tiedämme valokuvauksen kautta nykymaailmasta? Onko valokuvauksellista tietoa olemassa? Valokuvallisia todellisuuksia tarkastelee valokuvan peruskysymyksiä ja nykyvalokuvauksen käytäntöjä sekä osoittaa radikaalisti uusia tapoja ymmärtää ja katsoa kuvia.

Kirjoituksissa käsitellään valokuvauksen taiteellisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Niissä pohditaan ajan, tilan ja muistin luonnetta sekä valokuvallisen esittämisen eri muotoja. Mitä seuraa esimerkiksi siitä, että rajat taidevalokuvan ja dokumentaarisen valokuvan välillä ovat yhä häilyvämpiä? Miten länsimainen tapa katsoa kuvia poikkeaa esimerkiksi aasialaisesta? Elämme kuvien täyttämässä kulttuurissa, jossa tarvitsemme yhä enemmän tietoa siitä, kuinka kuvat luovat ymmärrystämme maailmasta. Antologian näkökulma onkin globaali ja kansainvälinen. Kirjan kirjoittajat ovat tunnettuja taiteilijoita, kriitikoita, kuraattoreita ja tutkijoita muun muassa Belgiasta, Englannista, Espanjasta, Kolumbiasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta: François Bucher, Jonas Ekeberg, Stefanie Grebe, Emily Jane Major, Jan-Erik Lundström, Harald Ostgaard Lund, Dawn M. Phillips, Damian Sutton, Johan Swinnen, Richard Whitlock ja Dawn M. Wilson. Kirjan päätoimittaja on kansainvälisesti arvostettu valokuva-alan asiantuntija ja kuraattori Jan-Erik Lundström. Suomenkielisestä toimituksesta vastaa kulttuurituottaja Päivi Rajakari.