Tekijät: Olli Tammilehto, Olli Tammilehto

ISBN kirja: 952-471-221-0

Sivumäärä: 144

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Like, Olli Tammilehto, Yleiset tietokirjat

Olli Tammilehto, Olli Tammilehto

Yhden taalan kysymys — globalisaatio ja köyhyyskiista

Onko globalisaatio neutraali taloudellinen ilmiö, joka voi haluttaessa hyödyttää kaikkia? Vai ollaanko ennemminkin tekemisissä valloituksen kaltaisen poliittisen prosessin kanssa, joka ominaisluonteensa takia hyödyttää vain harvoja? Olli Tammilehto valottaa globalisaatiokeskustelun keskeisimpiä kysymyksiä laajan ja monipuolisen lähdeaineiston pohjalta.

Hän on tehnyt ulkoministeriön rahoittamaa tutkimustaan Suomen lisäksi Intiassa. Keskiössä on globalisaation vaikutus köyhyyteen. Tulo- ja kulutusköyhyyden lisäksi Tammilehto käsittelee köyhyyden muita ulottuvuuksia: heikkoa terveyttä, vallan puutetta, turvattomuutta ja haavoittuvuutta sekä sosiokulttuurista köyhyyttä. Kirja sisältää myös historiallisen katsauksen köyhyyden, rikkauden ja vallan suhteisiin ja pyrkii näin ymmärtämään niiden keskinäistä yhteyttä nykypäivän maailmassa. Olli Tammilehto on vapaa tutkija ja kirjoittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt muun muassa Maailman tilan kootut selitykset (Like, 1998).

Katso myös nämä