Ympäristöatlas

Tekijät: Philippe Bovet

Ilmestymiskuukausi: 08 / 2008

Julkaisija: Into

Suomentaja: Ella Järventaus, Kaarina Saikkonen, Nina Heikkilä, Tytti Salmi

Sidosasu: nidottu

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Philippe Bovet

Ympäristöatlas

Kartasto havainnollistaa globaaleja ympäristökysymyksiä ja esittää ratkaisuehdotuksia ympäristön lämpenemiselle. Ilmakehässä olevan hiilidioksidin odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Jos fossiilisten polttoaineiden kulutus jatkuu nykyistä vauhtia, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin mukaan seurauksena on ilmaston lämpeneminen 2,4–6,4 asteella. Tällainen lämmön nousu muuttaa maapallon karttaa: ruuan tuotanto jakaantuu eri tavoin, rannikkoalueiden ja saarten asukkaat joutuvat lähtemään pakoon, osa eläin- ja kasvilajeista tuhoutuu tai joutuu vaihtamaan elinympäristöään. Miten muutos vaikuttaa käytännössä? Mitkä maat ovat pahimpia saastuttajia? Ympäristöatlas kertoo havainnollisin kuvin ja kartoin sen, mitä on tapahtunut ja tapahtumassa. Satasivuisessa tietopaketissa esitetään ympäristön nykytila selkeinä aukeaman kokoisina kartta- ja tekstikokonaisuuksina. Atlas sisältää tiiviitä tekstejä ympäristön tilasta viimeisimmän tutkimustiedon valossa sekä noin 150 karttaa ja kuvallista esitystä. Atlaksen ensimmäinen osa analysoi tämän hetken globaaleja ympäristökysymyksiä ja uhkia. Toisessa osassa esitetään ratkaisuehdotuksia ilmaston lämpenemiselle ja hiilidioksidiongelmalle. Mukaan on otettu toteutettuja vaihtoehtoja eri puolilta maailmaa.