Tekijät: Heininen - Käkönen - Nokkala - Tennberg

ISBN kirja: 951-578-809-9

Sivumäärä: 156

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Heininen - Käkönen - Nokkala - Tennberg, Like, Yleiset tietokirjat

Heininen - Käkönen - Nokkala - Tennberg

Avaamaton mahdollisuus- Pohjoisen ulottuvuuden näköaloja

Avaamaton mahdollisuus tuo esiin pohjoisen näkökulman Suomen ulkopolitiikkaan Euroopan unionin jäsenmaana 2000-luvun alkaessa.

Se kuvaa Suomea Pohjois-Euroopassa Venäjän ja Unionin rajalla ja maan asemaa uudenlaisessa kansainvälisessä tilanteessa. Avaamaton mahdollisuus kritisoi EU:n ja sen jäsenvaltioiden virallisen politiikan näköalattomuutta, jäykkyyttä ylittää EU:n ulkoraja ja haluttomuutta ottaa yhteistyöhön mukaan myös uudenlaisia kansainvälisiä toimijoita.