Tekijät: Kristiina Kouros (toim.), Susan Villa (toim.)

ISBN kirja: 952-471-435-3

Sivumäärä: 300

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Kristiina Kouros (toim.), Like, Susan Villa (toim.), Yleiset tietokirjat

Kristiina Kouros (toim.), Susan Villa (toim.)

Ihmisoikeudet ja islam

Sotaa, väkivaltaa ja terrori-iskuja.

Islamiin liittyvät mielikuvat ovat viime vuosina kärjistyneet yhä kielteisimmiksi, ja islamin nähdään olevan vain törmäyskurssilla ihmisoikeuksien kanssa. Monesti ajatellaan, että ihmisoikeudet ovat "länsimainen keksintö", mutta ajatuksia ihmisoikeuksista on kuitenkin esiintynyt useissa kulttuureissa ja uskonnoissa, myös islamissa. Ihmisoikeudet ja islam -kirjan tavoitteena onkin antaa ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa ihmisoikeuksien ja islamin suhteesta sekä ihmisoikeuksien asemasta islamilaisissa maissa. Kirjan artikkelit on koottu laajalta joukolta suomalaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Tekstit esittelevät islamia yleisesti, pureutuvat islamilaiseen ihmisoikeuskäsitykseen ja islamilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin sekä tarttuvat islamin ja naisten oikeuksien suhteeseen. Teoksen päättää ulkoministeri Erkki Tuomiojan artikkeli, jossa hän pohtii sivilisaatioiden välisen dialogin merkitystä ihmisoikeuksien edistämisessä. Esimerkkinä on Suomen ja Iranin kesken käyty ihmisoikeuskeskustelu. Ihmisoikeudet ja islam -teos on kattava lukupaketti kaikille ihmisoikeuksista kiinnostuneille niin lisätiedoksi, ennakkoluulojen ravistelemiseksi kuin uusien ajatusten herättäjäksikin. "Artikkelikokoelma Ihmisoikeudet ja islam nostaa esiin keskeisen aiheen, josta niin huippupoliitikoilla kuin kadunmiehilläkin tuntuu olevan vahva ennakkokäsitys. Se sisältää filosofisia tarkasteluja ihmisoikeuksien universaaliudesta, islamiin liittyviä tapausanalyysejä, tietoa kansainvälisistä sopimuksista ja metatason keskustelua siitä, kuinka eri ihmisoikeuskäsitysten ristiriitaisuudet mahdollisesti voivat ratketa, tai pikemminkin: kuinka niitä voidaan hoitaa." - Sami Syrjämäki, Yliopisto