Tekijät: Lennart Koskinen

ISBN kirja: 951-578-792-0

Suomentaja: Leena Nilsson

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Leena Nilsson, Lennart Koskinen, Like, Yleiset tietokirjat

Lennart Koskinen

Kannattaako etiikka?

Mikä on yrityksen sielu - kannattaako etiikka yritysmaailmassa? Mitä on eettiinen sijoitustoiminta? Kirjassa esitellään ajankohtaista keskustelua niin yritysten kuin sijoittajienkin näkökulmasta.

Sellaiset kriteerit kuin ihmisoikeus, rehellisyys ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen, hyvä henkilöstöpolitiikka ja ympäristönäkökohdat ohjaavat enenevässä määrin niin sijoittajien kuin asiakkaidenkin rahavirtoja. Selkeän eettisen profiilin omaavat yritykset houkuttelevat paitsi sijoittajia ja työntekijöitä myös riskirahaa toiminnan rahoittamiseksi. Tämän päivän eettinen investointi ei käsitä ainoastaan tietyntyyppisiä yrityksiä, vaan siihen liittyy myös aktiivinen toiminta sijoituskohteen eettisten standardien kohottamiseen. Vastuullinen rakentaa aina eettisen normiston. Sellainen voi koostua teorioista ja malleista. Hyvä talous ja korkea etiikka ovat saman kolikon eri puolet. Siksi tämä kirja.