Tekijät: Balanya - Doherty - Hoedeman - Wesselius

Alkuteos: EU, INC – Dangerous Liasions Between Eu Institutions and Industry

ISBN kirja: 951-578-540-5

Sivumäärä: 155

Suomentaja: Lassi Salvi

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Balanya - Doherty - Hoedeman - Wesselius, Lassi Salvi, Like, Yleiset tietokirjat

Balanya - Doherty - Hoedeman - Wesselius

Oy Eurooppa Ab – EU:n ja teollisuuden vaaralliset kytkennät

Kirja on ensimmäinen laaja selvitys suuryhtiöiden vaikutuskanavista Euroopan unionissa.

Se on kylmää luettavaa niille, jotka pitävät EU:ta demokraattisena, eurooppalaisten enemmistöä edustavana järjestönä, ja sen tulisi hätkähdyttää suomalaisia poliitikkoja ja äänestäjiä. EU:ssa on tunnetusti demokratiavaje. Tilanne antaa eri eturyhmien lobbausjärjestöille erittäin suuret mahdollisuudet vaikuttaa EU:n politiikkaan. Brysselissä toimiikin noin 10 000 lobbaria. Tärkeimmät etujärjestöt ovat suurteollisuuden järjestöjä. Kaikkein vaikutusvaltaisin ja samalla suurelle yleisölle tuntemattomin on European Roundtable of Industrialists, ERT, jossa ovat edustettuina tärkeimmät eurooppalaiset ylikansalliset yritykset. Suomesta mukana on Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. ERT:n vaikutusvalta perustuu siihen, että sillä on suorat yhteydet komissaareihin ja muihin EU:n tärkeimpiin päättäjiin. Esimerkiksi ay- ja ympäristöliikkeen lobbausjärjestöt voivat vain unelmoida tällaisista suhteista. Jos haluamme ymmärtää EU:ta ja sen vaihtoehtoja pelkän juridiikan - esimerkiksi Maastrichtin ja Amsterdamin sopimusten - hyvä tuntemusei enää riitä. Meidän on myös opittava tuntemaan EU:n toiminnan arkea. Ennen kaikkea on hankittava tietoa siitä miten valta EU:ssa käytännössä jakautuu eri tahojen kesken ja miten valtaa käytännössä käytetään. Tähän tarkoitukseen tämä teos on mainio opas. Kyseessä on ensimmäinen tutkittuun tietoon pohjautuva, kansantajuisesti esitelty analyysi EU:n johtavan valtakeskittymän, komission, yhteistyöstä suuryhtiöiden kanssa. Tällä ensimmäisellä kirjallaan Amsterdamissa toimiva, kansainvälinen Corporate Europe Observatory (CEO) -järjestö on kertaheitolla noussut Länsi-Euroopan EU-kriittisen keskustelun kärkeen. Kirjan englanninkielinen alkuperäisversio on jo kulunut tuhansien toimittajien, tutkijoiden ja aktivistien käsissä.