Tekijät: Henry Bacon

ISBN kirja: 978-952-01-0431-3

Sivumäärä: 303

Katso kaikki kirjat kategoriasta: Yleiset tietokirjat

Avainsanat: Henry Bacon, Like, Yleiset tietokirjat

Henry Bacon

Väkivallan lumo

Miksi väkivallan katsominen kiehtoo meitä? Miten väkivaltaa esitetään elokuvissa ja miten siitä tehdään hyväksyttävää? Väkivallan kuvat ja kuvaukset ovat erottamaton osa kulttuuriamme, sekä taidetta että viihdettä.

Parhaimmillaan ne auttavat tulemaan toimeen väkivallan todellisuuden kanssa, pahimmillaan niistä muodostuu osa väkivallan ongelmaa. Henry Bacon tarkastelee Väkivallan lumossa elokuvaväkivallan toimintatapoja ja muotoja: Kuinka väkivalta saadaan elokuvallisin keinoin vaikuttamaan siedettävältä, hyväksyttävältä, nautittavalta, hauskalta – tai aidosti kauhistuttavalta? Millaisiin henkisiin ja psykologisiin tarpeisiin väkivallan representaatiot vetoavat? Miksi nautimme viihdeväkivallasta, vaikka todellisessa elämässä tuomitsemme sen ja koemme väkivaltaisen käyttäytymisen vastenmieliseksi? Elokuvan tekijät ovat "intuitiivisia psykologeja", jotka ohjailevat taitavasti huomiokykyämme ja vetoavat tehokkaasti perustavaa laatua oleviin tarpeisiimme. Elokuvissa esimerkiksi naisiin kohdistuvat ja naisten suorittamat väkivallanteot kietoutuvat usein monimutkaisella tavalla seksuaalisuuteen, ja kostotarinat vetoavat primitiiviseen tarpeeseemme saada nähdä pahantekijöitä rangaistavan. Väkivallasta kieltäytyminen näytetään harvoin uskottavana strategiana. Väkivallan esittämistä on yritetty hallita lainsäädännöllisin keinoin tai tuotannollisin ohjeistuksin, mutta monissa yhteyksissä sitä on suvaittu helpommin kuin seksuaalisuuden esittämistä. Mistä tämä johtuu? Kirjassa väkivallan esittämistä pohditaan kulttuurisesta näkökulmasta ja esteettis-eettisenä kysymyksenä. Taustatieteet ulottuvat hermeneutiikasta kognitiopsykologiaan, mutta lähestymistapa on yleistajuinen. Kaikkia aiheita käsitellään lukuisten esimerkkien valossa. Mukana on elokuvia eri ajoilta ja eri genreistä: Hitchcockista ja Kurosawasta Woody Alleniin ja Ingmar Bergmaniin, Godardista Tarantinoon. Henry Bacon on Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professori. Väkivallan lumo liittyy yhteistyössä Koulukinon kanssa toteutettavaan haastattelu- ja tutkimusprojektiin, jota lanseerataan kouluissa syksyllä 2010. Projektia tukevat Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen lisäksi Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo.