Matti Ylönen

Matti Ylönen on akateeminen kansalaisaktivisti, jonka mielestä taloudesta keskusteltaessa tulee puhua myös demokratiasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Hän ei allekirjoita käsityksiä, joiden mukaan ulkopolitiikka rajoittuu suurvaltasuhteiden vaalimiseen, vaan vaatii aktiivista tarttumista maailmantalouden ja -politiikan nouseviin ongelmiin. Tähän tarvitaan sekä lyhyen aikavälin käytännöllisiä ratkaisuja että pitkän tähtäyksen poliittisia arvopohjaisia tavoitteita.
Ylönen työskentelee Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa Kepassa, jossa hän seuraa kehityksen rahoitukseen ja kehityspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Muita maailmantalouden teemoja hän käsittelee sivutoimisesti Voima-lehden taloustoimituksessa. Ylönen kuuluu Attacin hallitukseen ja toimii myös Tax Justice Network -järjestössä. Hän on ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa kirjoja More Taxes! Promoting Strategies for Global Taxation, Comprehensive Social Policies for Development in a Globalising World ja Maailmantalouden ABC.

Julkaistut teokset

Katso myös nämä